Tuesday, June 23, 2009

windows XP bị Kaspersky diệt virus xoá files hệ thống


khi windows XP bị Kaspersky diệt virus xoá fliles hệ thống, tôi không nhớ tên files đó, nhưng nó sẽ khoá lệnh download
bạn sẽ không download được bất kì phần mềm nào
chỉ khi bạn cài lại windows, việc download mới phục hồi, kaspersky cũng cho phép bạn phục hồi files đó nhưng bạn phải am hiểu vi tính và am hiểu về kaspersky
tốt nhất bạn nên biết ghost wondows, việc phục hồi dể dàng và nhanh nhất

Aero Bliss một cảnh đẹp trên màn hình desktop


màn hình desktop đẹp khi cài windows XP