Wednesday, October 21, 2009

làm slide và up ảnh lên blogspot.com


cách làm slide trên blogpot.com cũng tương tự như trên yahoo 360

Bạn muốn chia sẽ anh buổi tiệc sinh nhật hay chuyến du lịch như số lương ảnh quá lớn
1Bạn có thể xử dụng chương trình tạo ảnh động slide bằng 1 tài khoản với mail bất kì và password
2 click vào My slide/make new slide show( tạo slideshow)
3tải ảnh lên vào upload your our images bấm browse sau đó upload khoảng 20 ảnh
Muốn tải nhiều ảnh cùng lúc bấm my files và cài phần mềm tải anh của slide hay các trang chia sẽ anh flickr, photobucket

4 tạo phong cáh cho slide trong phần customize
Style: kiểu trình diển
Speech tốc độ
Theme hình nền
Size kích cở

5 save bấm lưu ảnh
6 khi chương trình vào chế độ share slideshow, khi bạn chưa hài lòng có thể edite slideshow để xóa sắp sếp anh , viết chú thích

7 chọn mã cho blogger
Copy code và past vô bài viết và post là ok
Bạn có thể tham khảo tại nơi Đây

No comments:

Post a Comment