Saturday, December 12, 2009

Chữa bệnh bằng dù đục


ối trời ơi! ai dám cho ông ta làm không nào?

Theme đẹp trong windows7


.

.

.

.

.

.
.

.


.

.

.

.

.
.

.

.


.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.


.

.

.

Bạn nào xử dụng windows xp. Nếu thấy thích theme windows 7 này . hãy download